ασυνόύαστος


ασυνόύαστος
[асиндиастос] εκ. несовместимый, несочетаемый,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.